ရွိခိုးတိုင္း သရဏဂံုမျဖစ္

Thursday, June 20, 2013ရွိခိုးတိုင္း သရဏဂံုမျဖစ္


မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္ကိုမဆို ရွိခိုးတိုင္း သရဏဂံုမျဖစ္။ ယံုၾကည္ဆည္းကပ္မႈ မဟုတ္။ သီလ သမာဓိ ပညာ အက်င့္တရားတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံု၍ ျမင့္ျမတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ အျဖစ္အျဖင့္ ရွိခိုးမွသာ သရဏဂံုျဖစ္သည္။ ယံုၾကည္ဆည္းကပ္မႈျဖစ္သည္။

၁။ ေဆြမ်ိဳးျဖစ္၍ ရွိခိုးျခင္း၊
၂။ ေၾကာက္၍ ရွိခိုးျခင္း၊
၃။ ဆရာျဖစ္၍ ရွိခိုးျခင္း၊
ဤ ရွိခိုးျခင္းမ်ားသည္ သရဏဂံု မျဖစ္။ ျမတ္စြာဘုရားကိုပင္ ေဆြမ်ိဳးျဖစ္၍ ရွိခိုးလွ်င္ သရဏဂံု မျဖစ္ေပ။ရွိခိုးေသာ္လည္း သရဏဂံုမပ်က္


ရတနာသံုးပါးကို ယံုၾကည္ဆည္းကပ္သျဖင့္ သရဏဂံုတည္ေနေသာ ဗုဒၶဘာသာဝင္တေယာက္သည္ တျခားဘာသာမွ ဘုရားဆိုသူမ်ား၊ ဘုန္းႀကီးဆိုသူမ်ားကို ေဆြမ်ိဳးျဖစ္ျခင္း၊ ဆရာျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ရွိခိုးေသာ္လည္း တည္ၿပီးသား သရဏဂံု မပ်က္။ ျမင့္ျမတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ဟု ယူဆ၍ ရွိခိုးမွသာ သရဏဂံု ပ်က္သည္။


[ခ်မ္းေျမ့ရိပ္သာဆရာေတာ္ - လူငယ္သင္ ခ်မ္းေျမ့ အေျခပ်ိဳး ဗုဒၶဘာသာ၊ စာအုပ္၊ ၁၉၈၁ ေမလ၊ ပထမအႀကိမ္ မွ….]

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper II by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP