ဗုဒၶစကား- ဗုဒၶသာသနာ။ ေရးသူ- ပါရဂူ

Monday, March 2, 2009

၁။ မေကာင္းမႈဟူသမွ်ကို မျပဳလုပ္ျခင္း၊ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈကို ပြါးစည္းျခင္း၊ မိမိစိတ္ကို ျဖဴစင္စြာထားျခင္း- ဤကား ဗုဒၶျမတ္စြာတို႔၏ အဆံုးအမ သာသနာ ျဖစ္သည္။
၂။ ဗုဒၶျမတ္စြာတို႔၏ အဆံုးအမသာသနာကား-
၁။ ကဲ့ရဲ့မႈကို မျပဳျခင္း၊
၂။ ညႇဥ္းဆဲမႈကို မျပဳျခင္း၊
၃။ အက်င့္သီလကို ေစာင့္ထိန္းလိုက္နာျခင္း၊
၄။ အစာအဟာရကို မွ်တစြာ သံုးေဆာင္မွီ၀ဲျခင္း၊
၅။ ဆိတ္ၿငိမ္ရာ၌ ေနထိုင္ျခင္း၊
၆။ စိတ္ႏွလံုးကို တရားအားထုတ္မႈ၌ ေမြ႔ေလ်ာ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ၾက သည္။

ပါရဂူ
{'ပါရဂူ ရဲ့ ဗုဒၶစကား' ဒုတိယႏွိပ္ျခင္း၊ ၁၉၆၅၊ ေအာက္တိဘာ၊ မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါတယ္။ }

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper II by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP